"El talent divers com a font d'innovació per al mercat potencial de clients amb discapacitat i amb necessitats especials"

16.06.2017

La gestió estratègica del talent divers potencia que les plantilles de les empreses reflecteixin millor la societat en què operen, potenciant la innovació i la creació de nous productes o serveis que satisfacin necessitats no cobertes pel mercat. S'estima que hi ha 3,85 milions de persones amb discapacitat a Espanya (el 8,5% de la població), 80 milions a la Unió Europea (el 15% de la població) i 1.300 milions de persones arreu del món, (quasi la població de tota la Xina). Per això, és imprescindible incorporar el talent amb discapacitat de forma transversal a l'empresa, per poder innovar i adreçar-la cap a l'important mercat potencial de clients amb discapacitat i amb necessitats especials.

 

El marc normatiu actual, en què destaca l'Estratègia europea de discapacitat 2010-2020, i l'avenç de la RSE i la innovació social han contribuït a posicionar a les persones amb discapacitat com una font imprescindible de talent per a les empreses i una veta de mercat en què prestar serveis i proveir productes adequats.

 

En aquest context, era rellevant fer un estudi que visibilitzés aquesta qüestió important. Així, el treball que presentem en aquesta nova jornada del Fòrum Inserta identifica algunes de les necessitats de les persones amb discapacitat en diversos sectors i en destaca el potencial com a clients de béns i serveis. Es tracta d'un estudi innovador per la perspectiva que adopta - un enfocament basat en les necessitats -, que esperem que pugui servir per impulsar actuacions que ajudin a avançar cap a la inclusió plena de les persones amb discapacitat i generar oportunitats per a la creació de valor compartit.

 

En aquesta jornada, comptarem amb la participació de tres empreses del Fòrum Inserta, que es caracteritzen per la seva gestió estratègica del talent divers i pel seu fort compromís amb la inclusió laboral de persones amb discapacitat a les seves plantilles i que estan desenvolupant estratègies de producte i de servei en el mercat de la discapacitat i de persones amb circumstàncies anàlogues, per tal de contribuir a satisfer les seves necessitats no cobertes i generar valor econòmic.

Eventos

Documentos

Ir a documentos

Guía RSE-D